اتحادیه اروپا

آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار این شدند که ایران به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه دسترسی کامل از مراکز هسته‌ای ایران را بدهد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش جدیدی در مورد عدم پاسخگویی ایران در مورد دسترسی بازرسان خود به مراکز هسته‌ای ایران در نقاط مختلف منتشر کرده است.

بنابراین، آمریکا و اتحادیه اروپا از تهران خواسته اند تا اجازه دهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور کامل تعهدات خود را بازرسی و بازگرداند.

به نوبه خود، آمریکا در بیانیه ای در جلسه شورای نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که نظارت آژانس بر فعالیت های ایران باید مطابق برجام ادامه یابد.

این بیانیه ادامه داد که در غیر این صورت، خطر ضعیف شدن مذاکرات برای احیای توافق هسته ای وجود دارد.

لوییس بونو، کاردار آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی، گفت که مذاکرات هسته ای با ایران در حال پیشرفت است.

وی ادامه داد: «در همین حال، هنوز کارهای بسیاری مانده است برای ایجاد اعتماد در واشنگتن، تهران و سایر کشورها باقی است».

کاردار آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرد که اقدامات ایران در محدود كردن نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس پروتكل الحاقی برقراری مجدد دیپلماسی موثر را دشوارتر كرد.

شایان ذکر است که ایران اعلام کرده است که از دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت های هسته ای خود جلوگیری می کند.