ابوالفضل قدیانی: خامنه‌ای مصداق مفسد فی‌الارض و محارب است
ابوالفضل قدیانی: خامنه‌ای مصداق مفسد فی‌الارض و محارب است

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی مقیم ایران، در بیانیه‌های جدیدی که روز دوشنبه ۵ آذر منتشر شد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را «بزرگ‌ترین دشمن ملت ایران» و مصداق تمام و کمال “مفسد فی‌الارض و محارب» نامید و گفت: «مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.”

ابوالفضل قدیانی: خامنه‌ای مصداق مفسد فی‌الارض و محارب است

این فعال سیاسی، از نزدیکان میرحسین موسوی، رهبر جنبش سبز بوده و از مدت‌ها پیش انتقادات صریحی را متوجه علی خامنه‌ای کرده، در ویدئویی جدید می‌گوید: «مصداق اتَمّ و اَکمل و تامّ و تمام مفسد فی‌الارض و محارب خود علی خامنه‌ای و اعوان و انصار سرکوبگرش هستند.

و تصریح می کند: مصداق بارز آن هستند برای این‌که تمام همّ و غمشان این است که ارعاب و ترس و وحشت در جامعه ایجاد کنند، شما به جامعه ظلم می کنید و نمی گذارید این جامعه از زیر یوغ ظلم خود خارج شود.

تظاهرکنندگان به هیچ وجه من‌الوجوه محارب و مفسد فی‌الارض نیستند

عضو موسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین به تظاهرات بیش از صد روزه در ایران اشاره کرد و گفت: این تظاهرکنندگان به هیچ وجه من‌الوجوه محارب و مفسد فی‌الارض نیستند، زیرا معترضان دفاع مشروط کرده‌اند تا اجازه ندهند ماموران آنها را بکشند.

اظهارات ابوالفضل قديانی در شرایطی بیان می شود که تعداد تظاهرکنندگان بازداشت شده توسط جمهوری اسلامی، متهم به «محاربه» و در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند بسیار چشمگیر است.