آرش صادقی
ابراز نگرانی آرش صادقی از ناپدید شدن گلرخ ایرایی

ابراز نگرانی آرش صادقی از ناپدید شدن گلرخ ایرایی، در نامه ای ، آرش صادقی ، زندانی سیاسی ، نگرانی خود را از تداوم بی‌خبری از وضعیت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی ، زندانی سیاسی دیگر پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ابراز داشت.

ابراز نگرانی آرش صادقی از ناپدید شدن گلرخ ایرایی

در نامه ای ، آرش صادقی ، زندانی سیاسی ، نگرانی خود را از تداوم بی‌خبری از وضعیت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی ، زندانی سیاسی دیگر پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ابراز داشت.

بر اساس گزارش ها ، خانم ایرایی پس از ضرب و شتم با باتوم و برق گرفتگی توسط ماموران گاردزندان قرچک ، در تاریخ ۲۳ آذرماه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران ایران زندان اوین منتقل شد.پس از آن به دلیل فشارهای عصبی دچار حمله قلبی و در بیمارستان بستری شد.

اتهام هاى آقای صادقی

آقای صادقی در نامه ای که روز چهارشنبه ، ۲۴ دی‌ماه منتشر شد ، اظهار داشت كه یک ماه پس از انتقال خانم آرایی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران ایران ، وی هیچ تماس و ملاقاتی با خانواده خود نداشت.
این زندانی سیاسی در پیام خود نوشت: “در این مدت ، شخصی به نام” رئوف “، از بازجویان اطلاعات سپاه و و صحنه‌گردان اصلی تمام اعترافات (تلویزیونی) بازداشتی‌های سپاه است، در تماسی با خانواده گلرخ ضمن تهدید، به خانواده گلرخ اعلام کرد باید سکوت کنند و حق هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی را در خصوص وضعیت او ندارند.

آقای صادقی در ادامه پیام خود ، ارتباط خانوادگی را از حقوق اساسی زندانیان دانست و توضیح داد كه جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را از این حق محروم می كند.
آرش صادقی ، زندانی سیاسی ، در شهریور ۱۳۹۳ در خانه خود به همراه همسرش گلرخ‌ ایرایی دستگیر شد.

آقای صادقی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی” ، “توهین به رهبر جمهوری اسلامی” و “تبلیغ علیه نظام” به 15 سال زندان محکوم شده بود.