سرهنگ
آیا سرهنگ کشته شده سپاه جانشین فرمانده یگان ۸۴۰ نیروی قدس بود؟

رسانه‌های اسرائیلی سرهنگ سپاه پاسداران را جانشین فرمانده یگان ۸۴۰ نیروی قدس معرفی کردند

آیا سرهنگ کشته شده سپاه جانشین فرمانده یگان ۸۴۰ نیروی قدس بود؟

پس از کشته شدن سرهنگسپاه پاسداران به نام حسن صیاد خدایی در تهران، رسانه های اسرائیلی به نقش وی در حملات علیه اسرائیل اشاره کردند و وی را به عنوان جانشین فرمانده یگان ۸۴۰ سپاه قدس معرفی کردند

نام این فرد ابتدا «صیاد خدایاری» و سپس «حسن صیاد خدایی» گزارش شده است.

ارتباط سرهنگ سپاه قدس با منصور رسولی؟

پس از کشته شدن یک سرهنگ سپاه قدس به نام صیاد خدایی در تهران، شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که اين سرهنگ سپاه قدس پشت یک سری حملات علیه اسرائیلی ها در سراسر جهان از جمله منصور رسولی را برای ترور کنسول اسرائیل در استانبول مامور کرده بود.

شبکه ۱۳ شامگاه یکشنبه در تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که سرهنگ سپاه قدس که در تهران کشته شده از جمله منصور رسولی را برای ترور کنسول اسرائیل در استانبول اعزام کرده است. و پیشتر فیلمی از اعترافات رسولی مبنی بر طرح ترور سه نفر به دستور سپاه قدس منتشر شده بود.

نخستین تصویر از صیاد خدایی

رسانه‌های ایران تصویری از حسن صیاد خدایی، یکی از نیروهای قدس سپاه پاسداران که شامگاه اول خردادماه در نزدیکی منزلش در تهرانبه ضرب پنج گلوله کشته شد.