آیا خمینی با دارو ترور شد؟
آیا خمینی با دارو ترور شد؟

آیا خمینی با دارو ترور شد؟؛ حمیدرضا نقاشیان، یکی از محافظان روح‌الله خمینی، در مصاحبه‌ای از ترور رهبر سابق جمهوری اسلامی با دارو در بیمارستان خبر می‌دهد، گفته است که حفاظت از خامنه‌ای به دلیل «شبهه نفوذ» باید هزار برابر شود. “

آیا خمینی با دارو ترور شد؟

وی در مصاحبه ویدیو اعلام کرد که روح الله خمینی به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد اما بعدا مشخص شد که معده وی خونریزی کرده است.

نقاشبان مدعی شد کپسول های مورد استفاده در این روش از طریق چندین اتصال از یک “داروخانه زیر پله‌ای” در لندن خریداری شده است، این داروخانه قبلا وجود نداشته و برای این کار (فروش این داروها) راه اندازی شده و سپس تعطیل شده است.

وی توضیح بیشتری در مورد این داروها نداد و اعلام نکرد که آیا این داروها به توصیه پزشکان خمینی تجویز شده است یا خیر. این محافظ خمینی همچنین نگفت که افراد خریداری کننده داروها چه سمتی داشتند.

نقاشیان: باید حفاظت از خامنه‌ای هزار برابر شود

نقاشیان اعلام کرد در پرونده تشکیل شده در وزارت اطلاعات متنی مبنی بر بازجویی از خریداران این کپسول ها وجود دارد اما اکبر هاشمی رفسنجانی در آن زمان اجازه پیگیری این پرونده را نداد. وی همچنین گفت: با توجه به ظهور «شبهه نفوذی‌ها» در دفتر رهبر جمهوری اسلامی در حوادث اخیر، باید حفاظت از خامنه‌ای باید هزار برابر شود.