آژانس
آژانس: ايران دسترسی بازرسان را مسدود کرده است

آژانس انرژی اتمی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ضمن مسدود کردن دسترسی بازرسان به اماکن مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، ، فعالیت های خود را در این زمینه افزایش داده است.

آژانس: ايران دسترسی بازرسان را مسدود کرده است

آژانس: ايران دسترسی بازرسان را مسدود کرده است؛ جمهوری اسلامی ضمن مسدود کردن دسترسی بازرسان به اماکن مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، فعالیت های خود را در این زمینه افزایش داده است.

، آژانس بین المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود تأکید کرد ؛ جمهوری اسلامی همچنان به نقض تعهدات خود در توافق هسته ای ادامه می دهد و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را افزایش داده است.

این آژانس گزارشی در روز سه شنبه ۱۶ شهریور منتشر کرد. جمهوری اسلامی با تضعیف گسترده فعالیت های بازرسی و نظارت ، از اظهارنظر درباره ذرات اورانیوم در مکان های نامعلوم خودداری کرده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخشی از این گزارش از مقامات جمهوری اسلامی خواست اطلاعاتی در مورد سایت های هسته ای و فعالیت های اعلام نشده ارائه دهند.

تهران ذخیره اورانیوم 60 درصد غنی‌سازی شد

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ایران به نقض تعهدات خود در توافق هسته ای 2015 ادامه می دهد و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را افزایش داده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه 7 سپتامبر در گزارشی درباره برنامه هسته ای خود اعلام کرد که این کشور علیرغم ضعف گسترده فعالیت های بازرسی و پایش ، هنوز در مورد ذرات اورانیوم در سایت های اعلام نشده خود ارائه نداده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین از مقامات ایرانی خواست اطلاعات فوری و محرمانه در مورد سایت های هسته ای مخفی و اعلام نشده ارائه دهند.
به گفته این نهاد بین المللی ، در حالی که بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران به شدت با مشکل مواجه شده است ، تهران ذخایر اورانیوم غنی شده خود را 60 درصد به 10 کیلوگرم افزایش داده است.