اعدام ها
آمار تکان دهنده از اعدام ها در ایران

آمار تکان دهنده از اعدام ها در ایران؛ معاون دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر گزارش جدیدی را در پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد که در آن موارد نقض حقوق بشر توسط دولت ايران ذکر شد که از جمله آنها اعلام شد که دولت ایران بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است.

آمار تکان دهنده از اعدام ها در ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲

نادا النشيف آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره ایران را روز سه شنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.

وی در این گزارش گفت: در حالی که در سال ۲۰۲۰ در ایران ۲۶۰ نفر اعدام شدند، این تعداد در سال ۲۰۲۱ به حداقل ۳۱۰ نفر رسید که حداقل ۱۴ نفر از آنها زن بودند.

حداقل دو کودک مجرم اعدام شدند

سپس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفت که این روند صعودی ادامه دارد و تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، بین اول ژانویه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲، حداقل ۱۰۵ نفر در ايران اعدام شدند که بسیاری از آنها متعلق به گروه های اقلیت بودند.

بر اساس این گزارش، در ماه مارس، ۵۲ نفر از محکومان به اعدام به اتهام مواد مخدر برای اجرای حکم به زندان مرکزی شیراز منتقل شدند. بین اوت ۲۰۲۱ تا مارس۲۰۲۲، حداقل دو کودک مجرم اعدام شدند و بیش از ۸۵ کودک مجرم
در انتظار اعدام هستند.