آرش صادقی به ۴ سال زندان محکوم شد
آرش صادقی به ۴ سال زندان محکوم شد

آرش صادقی به ۴ سال زندان محکوم شد؛ وکیل آرش صادقی اعلام کرده است که او توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به مدت چهار سال و سه ماه حبس محکوم شده است.

آرش صادقی به ۴ سال زندان محکوم شد

رامین صفرنیا در حساب توییتر خود اعلام کرده است که آقای صادقی پس از واخواهی درباره اتهام “اجتماع و تبانی” به سه سال و هفت ماه حبس و برای اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به هشت ماه حبس محکوم شده است.

حکمی که درباره آرش صادقی صادر شده است، رای دادگاه بدوی است و او حق درخواست تجدید نظر در این زمینه را دارد.

اتهامات عليه آرش صادقی

قبل از این، در روز ۶ بهمن، این فعال مدنی به تمامیت اتهاماتی که شامل “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” بود، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به پنج سال حبس برای اولین اتهام و هشت ماه حبس برای دومین اتهام محکوم شده بود. اما با اقدام به واخواهی، حکم جدیدی از سوی دادگاه انقلاب صادر شده است.

در حکم قبلی که به آرش صادقی صادر شده بود، علاوه بر حبس، به او محرومیت از حضور در تهران و استان‌های شمالی و ضبط وسایل کشف شده به نفع دولت نیز تعیین شده بود.