آثار تاریخی

گزارش های متعدد حاکی از آن است که نیروهای ایرانی در حال ذخیره سازی ایران، ذخیره اسلحه و مهمات در آثار تاریخی سوریه و در مناطق پرجمعیت در غرب فرات هستند.

همانطور که گزارش های دیده بان حقوق بشر سوریه تأیید کرد شبه نظامیان طرفدار ایران بخشی از سلاح و مهمات خود را در “قلعه الرحبه” باستان شناسی در شهر المیادین در حومه شرقی دیرالزور انبار می کنند.

♦   ایران از داعش تقلید می کند

گروه داعش در حین کنترل منطقه سلاح های خود را در زیرزمین های قلعه ذخیره می کرد و همان کاری که شبه نظامیان وفاداران به ایران اکنون انجام می دهند.

شایان ذکر است که قلعه باستانی “الرحبه” بزرگ و استحکامات زیادی دارد، که این یک تخلف فاحش و آشکار است و بر اساس گزارش دیدبان سوریه، ایران مسئولیت هرگونه آسیب به سایت باستان شناسی سوریه را بر عهده دارد.

علاوه بر این، ایران در آثار تاریخی سوریه دستکاری می کند، اما شهروندان سوریه نیز بسیار آسیب پذیر هستند، زیرا شبه نظامیان وفادار به ایران بخشی از سلاح و مهمات خود را در مناطق پرجمعیت غرب فرات در المیادین یا البوکمال ذخیره می کنند.

♦   قاچاق اسلحه در پوشش میوه و سبزیجات

گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اشاره کرد که در حالی که استان های مختلف سوریه شاهد شرایط زندگی فاجعه بار و فقر شدید هستند، شبه نظامیان ایرانی در حال حمل قاچاق اسلحه در کامیون های سبزیجات و میوه ها هستند.

در حالی که شبه نظامیان تهران اغلب از جنبش تجاری برای حمل محموله های اسلحه به مناطق خود، از جمله کامیون های سبزیجات و میوه استفاده می کنند.