آتش‌سوزی
آتش‌سوزی بزرگ در بیمارستان دی تهران

به گفته منابع داخلی ، آتش سوزی بزرگ از انبار داروهای بیمارستان دی رخ داد و به برخی از بخشهای دیگر رسید.

آتش‌سوزی بزرگ در بیمارستان دی تهران

آتش‌سوزی بزرگ در بیمارستان دی تهران؛ خبرگزاری فارس از وقوع آتش سوزی در بیمارستان دی تهران خبر داد و نوشت که بر اثر این آتش سوزی ، قسمت هایی از بیمارستان شامل انبار دارويي دچار آتش سوزی شد و سه طبقه از این بیمارستان تخلیه شد.

آتش سوزی بزرگی در انبار داروهای بیمارستان دی رخ داد و به برخی از بخشهای دیگر رسیده است.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در این باره گفت: ساعت ١٠:٢١ امروز یک مورد آتش سوزی در این بیمارستان به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گزارش شد.

سه ایستگاه آتش نشانی به همراه تجهیزات به محل اعزام شدند و ظرف ۴ دقیقه به محل رسیدند.

بر اساس گزارش ها ، تاکنون سه طبقه از ساختمان بیمارستان تخلیه شده است.

آتش سوزی مرکز پزشکی در خیابان توانیر

جلال ملکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع آتش سوزی در یک مرکز درمانی در خیابان توانیر تهران خبر داد و گفت: ساعت ۱۰ و ۲۱ دقیقه صبح امروز، آتش سوزی در یک ساختمان پزشکی در خیابان ولیعصر در خیابان توانیر به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اطلاع داده می‌شود.