ورزش زنان

سخنگوی فراکسیون زنان در مجلس، سارا فلاحی، تأیید کرد که سرمایه گذاری در ورزش زنان در عرصه های عمومی، حرفه ای و قهرمانانه بهترین ابزار برای بهبود سلامت و نشاط جامعه است.

وی اضافه كرد: «زنان ما با حفظ آداب و رسوم ایران در جهان نقش آفرینی می کنند. می بینیم که مدال های بانوان تأثیر زیادی در رده بندی کاروان ایران در بازی های آسیایی دارند و مجلس از حامیان جدی ورزش زنان است».

سارا فلاحی توضيح داد: «اگر ما به دنبال سالم‌سازی، سلامتی، نشاط و شادی در جامعه هستیم، باید بر ورزش بانوان تمرکز کنیم، زیرا بانوان مظهر هماهنگی در جامعه هستند». 

 

مجلس پشتوانه جدی برای حمایت از ورزش زنان 

 

وی افزود: «وقتی بانوان فضای ورزشی ویژه ای برای خود داشته باشند، استرس و خستگی آنها را کاهش می دهد و پس از ورزش با سلامتی به خانه برمی گردند».

سخنگوی فراکسیون زنان در مجلس همچنین تأیید کرد که سرمایه گذاری در ورزشی بانوان در عرصه های عمومی، حرفه ای و قهرمانانه ابزاری موثر برای سلامت و نشاط جامعه است و از اهمیت زیادی برخوردار است ، بنابراین ما این نظر را در مجلس دنبال می کنیم».

وی تاکید کرد بر موضوع استخدام ورزشکاران و تأمین نیازهای سربازی و مالی و بیمه آنها باید پیگیری شود تا ورزشکاران از این نظر با چالش روبرو نشوند.