تله های انفجاری سوری-ایرانی در مرز اسرائیل

تله های انفجاری سوری-ایرانی در مرز اسرائیل

هواپیماهای جنگی اسرائیلی صبح زود چهارشنبه به مکانهای نظامی در اطراف دمشق تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ارتش سوریه حمله کردند. به گفته نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) ، این حملات در پاسخ به تله های انفجاری بود که سربازان اسرائیلی روز سه شنبه در مرز با سوریه کشف کردند.