کشف بیش از ۵۶ هزارکیلوگرم موادمخدر

کشف بیش از ۵۶ هزارکیلوگرم موادمخدر، ناصر اصلانی ، معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر: طی سه هفته گذشته 56175 کیلوگرم مواد مخدر در ايران کشف شد. این میزان کشفیات ، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، رشد 23 درصدی را نشان می دهد.

کشف بیش از ۵۶ هزارکیلوگرم موادمخدر در کشور طی سه هفته

ناصر اصلانی ، معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر: طی سه هفته گذشته 56175 کیلوگرم مواد مخدر در ايران کشف شد. این میزان کشفیات ، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، رشد 23 درصدی را نشان می دهد.

روز چهارشنبه ، از ستاد مبارزه با مواد مخدر ، ناصر اصلانی توضیح داد که تعداد کل کشفیات در این سه هفته 56175 کیلوگرم است ، افزود: “این تعداد کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که اعلام شده بود ، 45750 کیلوگرم است.” حدود 23٪ افزایش نشان می دهد.

وی ادامه داد: 40 هزار و 889 کیلوگرم از کل کشفیات مربوط به تریاک است که 73 درصد کشفیات است.

رشد۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته

 

ناصر اصلانى افزود: “این تعداد کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که اعلام شده بود ، 45750 کیلوگرم است.” حدود 23٪ افزایش نشان می دهد.

اصلانی اظهار داشت که در سه هفته گذشته 18753 مظنون در ارتباط با جرایم مواد مخدر به ویژه هنگام جمع آوری و سازماندهی معتادان متجاهر در سراسر کشور دستگیر شده اند.

وی افزود: در این تعداد 11567 نفر به اتهام قاچاق و توزیع مواد مخدر دستگیر و 6935 معتاد متجاهر دستگیر شدند و از میان دستگیرشدگان طی این دو هفته 251 نفر خارجی بودند.