معروف و موسوی
معروف و موسوی در بين ۱۰۰ بازیکن الهام بخش والیبال جهان

معروف و موسوی در بين ۱۰۰ بازیکن الهام بخش والیبال جهان، نام سعید معروف و محمد موسوی در میان 100 بازیکن برتر والیبال در جهان قرار گرفت. فدراسیون جهانی والیبال نام 100 بازیکن با نفوذ و الهام بخش والیبال معروف به ستاره های والیبال را اعلام کرد.

معروف و موسوی در بين ۱۰۰ بازیکن الهام بخش 

نام سعید معروف و محمد موسوی در میان 100 بازیکن برتر والیبال در جهان قرار گرفت. فدراسیون جهانی والیبال نام 100 بازیکن با نفوذ و الهام بخش والیبال معروف به ستاره های والیبال را اعلام کرد.

فدراسیون جهانی معتقد است که این بازیکنان قادر به جذب تعداد زیادی از تماشاگران به این ورزش هستند و نمی توان تأثیر آنها را در پیشرفت والیبال نادیده گرفت.

معروف باعث شد والیبال ایران وارد دوران طلایی شود

در ادامه این گزارش، واژه منحصر به فرد در مقابل نام سعید معروف نوشته شده و در مورد کاپیتان تیم ملی ایران می گوید: معروف باعث شد والیبال ایران وارد دوران طلایی شود و سعید معروف مثل بقیه نیست و منحصر به فرد است.

فیفا همچنین در مورد سید محمد موسوی ، دیگر بازیکن تیم ملی ایران که سهم بزرگی در پیشرفت تیم ما داشت ، فدراسیون جهانی موسوی را خط دفاعی مستحکم توصیف می کند و وی را بهترین دفاع جهان می داند.