دختر
۱۱ میلیون دختر به دلیل کرونا شاید هرگز به مدرسه بازنگردند!

۱۱ میلیون دختر به دلیل کرونا شاید هرگز به مدرسه بازنگردند، سید جواد حسینی ، در جلسه کمیته اجرایی طرح “هر دانش آموز یک تبلت دارد و هر تبلت یک کلاس و یک مدرسه”، کرونا را بزرگترین چالش قرن و سیستم های آموزشی در جهان خواند.

91٪ كودكان لازم‌التعلیم تحت تأثیر کرونا قرار گرفته‌اند

سید جواد حسینی ، در جلسه کمیته اجرایی طرح “هر دانش آموز یک تبلت دارد و هر تبلت یک کلاس و یک مدرسه”، کرونا را بزرگترین چالش قرن و سیستم های آموزشی در جهان خواند.

وی با اشاره به آنچه مدیرکل یونسکو در آخرین جلسه سازمان با موضوع ویروس کرونا و آموزش گفت: 91٪ كودكان لازم‌التعلیم تحت تأثیر کرونا قرار گرفته‌اند.

باتوجه‌به شیوع کرونا ، 24 میلیون کودک در جهان در معرض خطر ترک تحصیل قرار دارند و 100 میلیون کودک دوره کرونا خود را بدون کسب مهارت خواندن به پایان می رسانند.

۱۱ میلیون دختر به دلیل کرونا شاید هرگز به مدرسه بازنگردند!

از این تعداد ، 11 میلیون دانش آموز دختر ممکن است به دلیل بیماری کرونا هرگز به مدرسه برنگردند ،و به جمع 130 میلیون دختر بازمانده از تحصیل قبل کرونا بپیوندند. .

یک سوم کودکان جهان به تجهیزات آموزشی هوشمند برای اتصال به فضای مجازی دسترسی ندارند که این امر بلافاصله منجر به نابرابری در آموزش می شود.

حسینی افزود: مدیر کل سازمان بهداشت جهانی همچنین در این اجلاس اعلام کرد که کرونا ارتباط بین سلامت ، بهداشت و آموزش را عمیق تر کرده و اختلالات بهداشتی ، اختلالات آموزشی و بهداشت روانی به هم وابسته تر شده اند.