گورهای دسته‌جمعی

کارشناسان بهداشت در نشان دادن افزایش بحران کرونا در استانهای مختلف ایران و گسترش تأثیرات فاجعه بار آن، از افزایش تعداد گورهای دسته‌جمعی در استانها خبر دادند.

طبق گزارش کارشناسان بهداشت در ایران است که ظرفیت پزشکی کشور برای مقابله با موج پنجم کرونا به دلیل پر بودن بیمارستان ها در حال پایان است.

رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، مسیح دانشوری گفت: «میزان بیماران کرونا بی‌سابقه است و تخت‌های بیمارستانی پر است، ظرفیت درمانی به انتها رسیده و سد سیستم بهداشتی کشور درحال شکستن است».

وی افزود که با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور، بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی رهبر ایران را علی خامنه ای مسئول مرگ ده ها هزار نفر به دلیل ممنوعیت واردات واکسن های ساخت انگلیس و آمریکا دانستند.

از سوی دیگر، روزنامه نزدیک به دولت “ایران” نشان داد که گورهای دسته‌جمعی بیماران کرونا در برخی استانها در حال آماده سازی است.

در گزارش این روزنامه آمده است: «به دلیل حجم انبوه قربانیان ناشی از کرونا، ظرفیت آرامستان‌ها جوابگوی میزان فوتی‌ها در برخی استان‌ ها نیست و کار به حفر گور دسته جمعی رسیده است».

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، به نوبه خود گفت که تعداد واقعی مجروحان و کشته های ناشی از کرونا قطعاً بیشتر از آمار رسمی است.