گزارش تکان دهنده/ آزار جنسی دانشجویان دانشکده‌ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران توسط نیروهای حراست
گزارش تکان دهنده/ آزار جنسی دانشجویان دانشکده‌ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران توسط نیروهای حراست

گزارش تکان دهنده/ آزار جنسی دانشجویان دانشکده‌ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران توسط نیروهای حراست؛ کانال خبری شوراهای صنفی دانشجویان کشور امروز گزارشی از “آزار جنسی” کلامی و رفتاری دانشجویان دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران توسط برخی از نیروهای حراست این دانشکده منتشر کرد.

گزارش تکان دهنده/ آزار جنسی دانشجویان دانشکده‌ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران توسط نیروهای حراست

کانال خبری شوراهای صنفی دانشجویان کشور امروز گزارشی از “آزار جنسی” کلامی و رفتاری دانشجویان دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران توسط برخی از نیروهای حراست این دانشکده منتشر کرد.

در این گزارش برخی از دانشجویان با بیان جزئیات مواردی از این گونه آزار و اذیت ها را که اخیرا در حین رفت و آمد به دانشگاه با آن مواجه شده اند، بازگو کردند.

این دانشجویان در پایان گزارش خود «اینسوءرفتارهای سادیستیک و عقده‌گشایانهٔ حراست و بی‌کفایتی ریاست این دانشکده در برقراری امنیت جانی و روانی» را به شدت محکوم کردند و نوشتند که برای مبارزه با این موارد مصمم‌تر از همیشه هستند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به قطع حقوق برخی «استادان محبوب»

همزمان با یکصد و هشتادمین روز اعتراضات سراسری در ایران، کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویی کشور از تحصن و تجمع دانشجویان دانشکده های دانشگاه تهران از جمله دانشکده موسیقی و دانشکده ریاضی خبر داد.

بر اساس این گزارش، تحصن دانشجویان در اعتراض به قطع حقوق اساتید حامی اعتراضات دانشجویی بود.

دانشجویان با شعار «استاد پشت دانشجو و دانشجو پشت استاد» از اساتیدی که با قطع حقوق مواجه شدند حمایت کردند.