رضا پهلوی
گرامیداشت یاد و نام قربانیان هواپیمای اوکراینی توسط شاهزاده رضا پهلوی

گرامیداشت یاد و نام قربانیان هواپیمای اوکراینی توسط شاهزاده رضا پهلوی؛ شاهزاده رضا پهلوی در دومین سالگرد سرنگونی پرواز ۷۵۲ در توییتر خود نوشت: اندوه ۱۷۶ مسافر بیگناه هنوز بر سینه خانواده‌های‌شان سنگینی می‌کند. این جنایت تروریستی هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و جنایتکاران به سزای توحش خود خواهند رسید.

گرامیداشت یاد و نام قربانیان هواپیمای اوکراینی توسط رضا شاه

در دومین سالگرد سرنگونی پرواز ۷۵۲؛ شاهزاده رضا پهلوی در توییتر خود نوشت: جانیانی که با سوزاندن صدها تماشاگر سینما سر کار آمدند، دو سال قبل پرواز۷۵۲ را با هدفی شوم سرنگون کردند.

اندوه ۱۷۶ مسافر بیگناه هنوز بر سینه خانواده‌های‌شان سنگینی می‌کند. این جنایت تروریستی هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و جنایتکاران به سزای توحش خود خواهند رسید.

حامد اسماعیلیون: ما برای رهبر جمهورری اسلامی، سران سپاه و تمام اعضای شورای امنیت ملی خواهان حکم بازداشت هستیم

حامد اسماعیلیون: در سرزمینی که این شهروندان تحت حاکمیت قانون زندگی می‌کردند لابیست‌ها و نزدیکان جمهوری اسلامی به پولشویی و زندگی اشرافی مشغولند، همه سکوت می‌کنند وبه تماشا ایستاده‌اند به جای این که به صدای مردم ایران گوش کنند به جای این که به صدای قربانیان جمهوری اسلامی گوش کنند

بیانیه حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مراسم بزرگداشت قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی