کنترل کرونا

علیرضا زالی، رییس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت: «درصد ناچیز واکسیناسیون کنترل کرونا را نیز برای ما در ایران سخت کرده است».

زالی توضیح داد: «میزان واکسیناسیون در برابر کرونا در ایران ناچیز است و در کشورهای همسایه آنها توانستند تعداد زیادی از شهروندان خود را واکسینه کنند و ما در منطقه تنها بودیم».

در مورد وضعیت واکسیناسیون علیه کرونا در ایران، زالی امروز، سه شنبه ۱۵ تیر، ادامه داد: «مساله اصلی ما در برابر کرونا، واکسیناسیون است و هرچه با تعلل بیشتر صورت بگیرد ما شاهد مرگ و میر بیشتر خواهیم بود».

  • نیاز به واردات واکسن

اظهارات این مقام درمانی همزمان با انتشار گزارشات مختلف در مورد ایرانیانی است که برای دریافت واکسن کرونا به ارمنستان سفر می کنند.

در حالی که مقامات در ایران، از جمله علی خامنه‌ای، بر تولید واکسن های محلی تأکید دارند، رئیس ستاد کرونا در تهران اظهار داشت که تولید واکسن های محلی پاسخگوی نیازهای مردم نیست و نیاز به واردات واکسن است.

وی همچنین بر سختی کنترل کرونا تأکید کرد و اظهار داشت: «همه ظرفیت‌های فراسازمانی کشور بسیج نشده است».

شایان ذکر است که چندین هفته پیش، به دلیل کمبود واکسن، واکسیناسیون علیه کرونا برای شهروندان ۷۰ سالگی و بالاتر متوقف شد.