کروناویروس
کروناویروس نوع فرانسوی هم آمد!

کروناویروس نوع فرانسوی هم آمد، مقامات بهداشتی فرانسه در حال بررسی گزارشی از نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا در منطقه برتانی در غرب این کشور حکایت می‌کند.

کروناویروس نوع فرانسوی هم آمد!

مقامات بهداشتی فرانسه در حال بررسی گزارشی از نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا در منطقه برتانی در غرب این کشور حکایت می‌کند.

به گفته وزارت بهداشت ، این نوع جدید در بیمارستانی در Lannion کشف شد که از طریق آزمایشات متعدد PCR تشخیص داده نشده بود.

محققان اکنون روی این موضوع متمرکز شده اند که آیا جهش های ژنتیکی منجربه دشواری در تشخیص کرونا شده است؟
در صورت تأیید ، به معنای ویروس کرونا ویروس جدید و جهش یافته فرانسوی است.

ویروس کرونا برای زنده ماندن در حال تکامل است که از آن به عنوان جهش ژنتیکی یاد می شود.

ایرج حریرچی: برای خرداد ۲۰۰ مرگ روزانه پیش‌بینی می‌کنیم!

ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت که پیش بینی ها در مورد مرگ های کرونا در ایران تغییر کرده است و “برای خرداد ماه حدود 200 مرگ روزانه پیش بینی می شود.”

وی علت “افزایش گسترده تعداد بیماران و مرگ و میرها” را مناسبت‌هایی مانند نوروز و افزایش تعداد بازدید کنندگان عنوان کرد.

در حال حاضر ، طبق آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت بهداشت ، روزانه 80 تا 100 نفر قربانی کرونا می شوند.

معاون وزیر بهداشت پیش بینی می کند تعداد مرگ و میرها در کرونا دو برابر شود ، در حالی که وزیر بهداشت بارها از موفقیت وزارت در مبارزه با این بیماری خبر داده است.