قوتبال
کتک زدن داور به دلیل اعلام پنالتی

کتک زدن داور به دلیل اعلام پنالتی؛ در بازی خلیج فارس ماهشهر و نود ارومیه داور مسابقه پس از اعلام پنالتی برای نود ارومیه با اعتراض شدید بازیکنان خلیج فارس مواجه شد و یکی از بازیکنان خلیج فارس با داور درگیر شد و به طور غیرمنتظره به وی ضربه زد.

کتک زدن داور به دلیل اعلام پنالتی

در جریان بازی خلیج فارس ماهشهر و نود ارومیه صحنه زشتی رخ داد که باعث شد بازی نیمه تمام باقی بماند.

در این دیدار داور مسابقه پس از اعلام پنالتی برای نود ارومیه با اعتراض شدید بازیکنان خلیج فارس مواجه شد و یکی از بازیکنان خلیج فارس با داور درگیر شد و به طور غیرمنتظره به وی ضربه زد.

محال است دیگر با پرسپولیس توافق کنیم

باشگاه شهرخودرو بارها از عملکرد باشگاه پرسپولیس در خصوص رضایت یحیی گل محمدی ابراز نارضایتی کرد و با صدور بیانیه ای تایید کرد که باشگاه مشهد دیگر هیچ توافقی با باشگاه پرسپولیس به رسمیت نمی شناسد و پنجره این تیم بسته خواهد بود.

شهر خودرو در این بیانیه تصریح کرد: یکی از توافقات انجام شده بین باشگاه شهر خودرو و پرسپولیس، اعطای رضایت نامه احسان حسینی، بازیکن قرضی پرسپولیس که در شهر خودرو بازی می کند، به این باشگاه ه سپرده شود و ‌‌در راستای آن مبلغی از این بدهی کسر گردد که این اتفاق از سوی پرسپولیسی ها رخ نداد و از سوی آن ها برای این بازیکن نامه فسخ قرارداد ارسال گردیده است.