کارگران هفت تپه
 کارگران هفت تپه سیاست های ابراهیم رئیسی را ضد مردمی و او را دروغگو خطاب کردند

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراضات پنج ساله خود به وضعیت این مجتمع ، روز گذشته در راهپیمایی اعتراضی مقابل دفتر فرماندار شوش ، اقدامات دولت ابراهیم رئیسی را “ضد مردمی و ضد کارگری” توصیف کردند. کارگران و گفتند که او «شعار دروغ» داده است.

 کارگران هفت تپه سیاست های ابراهیم رئیسی را ضد مردمی و او را دروغگو خطاب کردند

 کارگران هفت تپه سیاست های ابراهیم رئیسی را ضد مردمی و او را دروغگو خطاب کردند؛ کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز گذشته در راهپیمایی اعتراضی ، اقدامات دولت ابراهیم رئیسی را “ضد مردمی و ضد کارگری” توصیف کردند.

قبل از تجمع ، با حضور در جلوی استانداری خوزستان کارگران معترض سعی کردند با استاندار صحبت کنند اما این مقام ارشد استان خوزستان حاضر به ديدار با آنها نشد..

کشت و صنعت هفت‌تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر ایران است و حدود نیم قرن پیش تأسیس شد. این شرکت از سال ۹۴ پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات گسترده‌تری مواجه شد و کارگران شرکت در ماه‌های گذشته بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مطالبات کارگران هفت تپه

آنها می خواهند معوقات را پرداخت کنند و همکاران اخراج شده خود را بازگردانند.

کارگران معترض ، که در بخشهای مختلف کار می کنند ، با آوردن مردم به سراسر شهر برای رسیدن به مطالبات برحقشان مبارزه می‌کنند.

آنها می خواهند معوقات را پرداخت کنند و همکاران اخراج شده خود را بازگردانند.

کارگران هفت تپه همچنین خواهان واکسیناسیون و تمدید قرارداد کارگران کنترل آفات در شرکت نیشکر هفت تپه هستند.