کارگران زن ایرانی
کارگران زن ایرانی بدون بیمه هستند!

کارگران زن ایرانی بدون بیمه هستند، کارگران ایرانی به طور غیر رسمی با دستمزدهای بسیار پایین به کار گرفته می شوند. حقوق كارى آنها حتی یک دهم زندگی آنها را پوشش نمی دهد. اگر آنها یک روز کار نکنند ، دیگر چیزی برای خوردن نخواهند داشت.

کارگران زن ایرانی بدون بیمه هستند!

کارگران ایرانی به طور غیر رسمی با دستمزدهای بسیار پایین به کار گرفته می شوند. حقوق كارى آنها حتی یک دهم زندگی آنها را پوشش نمی دهد. اگر آنها یک روز کار نکنند ، دیگر چیزی برای خوردن نخواهند داشت.

طبق آماری که توسط خبرگزاری های دولتی ثبت شده است ، 60 درصد اشتغال در ایران غیر رسمی است. مشاغل غیررسمی نسبت به مشاغل رسمی در معرض آسیب و تبعات شوک ناشی از کرونا قرار دارند.

موسسات مالی سازمان تحقیقات تأمین اجتماعی در سال ۹۶ اعلام کردند که حدود 80٪ کارمندان بیمه نشده را زنان تشکیل می دهند.

کارگران زن ایرانی از آسیب پذیرترین افراد در بازار کار هستند. این زنان نیروی کار ارزان برای کارفرمایان هستند. آنها در صورت بروز هرگونه بحران اقتصادی در خط مقدم تعدیل نیرو قرار می گیرند. یک میلیون نفر از این زنان در طی شیوع کرونا از هم جدا شدند.

ایمنی کار

در چنین شرایطی می توان ایمنی کارگر را پیش بینی کرد. روزنامه همشهری نوشت: “در زمینه آمار کشته و مصدوم شدگان حوادث کار دچار کم شماری هستیم.” “اما فقط در نیمه اول سال ۹۸ ، 898 مرگ ناشی از حوادث ناشی از كار ثبت شده است.”

در ۳۰فرودین 1400 ، سه کارگر بر اثر سوختگی در آتش سوزی در یک کارگاه تولید مبلمان در روستای کرشت ، بردیس کشته شدند. مجتبی خالدکارگران زن ایرانی سخنگوی سازمان اورژانس ایران گفت: “درب خروج از کارگاه را آتش زدند و کارگران راهی برای فرار نداشتند.” سه زن و سه مرد کشته شدند. “سه نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند.