کاروان المپیکی ایران

مدیر فنی و اعضای اعضای کادر سرپرستی کاروان المپیکی ایران برای شرکت در جلسه نهایی ثبت نام بازی های المپیک ۲۰۲۰ به دهکده ورزشکاران در توکیو رسیده اند.

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک، ثبت نام نهایی اعضای کاروان های مختلف (DRM) یک هفته قبل از شروع بازی ها و با حضور رهبر کاروان در دهکده المپیک انجام می شود.

این کاروان ورزشی شامل مدیر فنی و اعضای اعضای کادر سرپرستی که برای شرکت در نشست ثبت نام در المپیک توکیو مسافرت کردند، است.

دکتر دکتر نصراله سجادی، سرپرست کاروان اعزامی ایران به المپیک ۲۰۲۰ توکیو عصر دیروز، سه شنبه ۲۲ تیر، با همراهی فرید فتاحیان، فاطمه موسوی زاده، حمید سلامی و مهدی چراغی وارد توکیو شد.

نشست نهایی ثبت نام اعضای کاروان المپیکی ایران از ساعت ۹ صبح امروز، چهار شنبه ۲۳ تیر، به وقت محلی آغاز می شود و تا عصر ادامه دارد.

در این جلسه شناسنامه و کارت شناسایی هر یک از اعضای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی شامل ورزشکاران، اعضای کادر فنی، اعضای کادر پزشکی، کادر خبری، مسئولان و هیئت های عبادت تکمیل می شود.

همچنین در طول این نشست که طبق اقدامات پیشگیرانه کرونا انجام خواهد شد، مواردی مانند محل اقامت غذا، استفاده از اتاق های آموزشی، حمل و نقل و سایر موارد نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.