چرا سن مناسب در ازدواج مهم است ؟
چرا سن مناسب در ازدواج مهم است ؟

چرا سن مناسب در ازدواج مهم است ؟؛ تناسب سنی در ازدواج یکی از مسائل مهم است، اما فاصله سنی کم یا زیاد نمی تواند دلیلی بر موفقیت یا شکست در ازدواج باشد.

چرا سن مناسب در ازدواج مهم است؟

اگرچه نمی توان برای همه افراد قانون یکسانی در مورد تعداد دقیق فاصله سنی بین همسران و نقش آن در موفقیت و شکست زندگی مشترک صادر کرد، اما قطعا تناسب سنی در ازدواج یکی از معیارهای زیربنایی و اساسی در ازدواج است.

سن مناسب چقدر است؟

تناسب سنی یکی از معیارهای اساسی در ازدواج است که بی توجهی به آن می تواند عواقب زیادی داشته باشد، اما با توجه به تعداد دقیق فاصله سنی بین همسران و نقش آن در موفقیت یا شکست زندگی مشترک، نمی توان برای همه افراد قانون یکسانی صادر کرد.

ارزش های امروزی در بسیاری از مسائل از جمله ازدواج نسبت به گذشته تغییر کرده است و پذیرش این تغییرات برای افراد و خانواده ها آسان تر شده است. سن می تواند عامل چالش برانگیزی باشد که ازدواج در نظر گرفته شود و درک شود و در مؤلفه های لازم ازدواج از قبیل سطح تحصیلات، حرفه، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده، ظاهر و غیره سازگاری وجود داشته باشد.

اگر با فردی که قصد ازدواج با او را دارید ۲ یا ۳ سال فاصله سنی دارید، این فاصله هیچ مشکلی ایجاد نمی کند و همچنین دو یا سه سال بزرگتر بودن دختر از پسر مشکل زیادی ایجاد نمی کند.

بهترین فاصله سنی برای ازدواج

فاصله سنی مناسب بین زن و شوهر از ۲ تا ۴ سال و گاهی از۲ تا ۷ سال یا ۴ تا ۷ سال است، اما اگر یکی دو سال به این سنین اضافه یا کم شود، ازدواج در این شرایط بلامانع است.

اگر همه جوانب بررسی شود و مشکل خاصی وجود نداشته باشد فاصله سنی مهم نیست بلکه بهترین و مناسب ترین فاصله سنی ۲ تا ۴ سال است اما اگر زوجین دچار این شرایط سنی و شرایط نامناسب دیگر باشند. برای آنها، ازدواج نمی تواند موفقیت آمیز باشد.

افرادی که در یک گروه سنی قرار دارند تجربیات و خاطرات مشابهی دارند و زمینه فرهنگی مشابهی برای درک یکدیگر خواهند داشت. دختر و پسر در سن ازدواج باید در یک سطح فکری باشند.