شهبانو فرح پهلوی
پیام نوروزی شهبانو فرح پهلوی: نوروز نماد پایداری ایران و پیوند ناگسستنی ایرانیان با فرهنگ و سنت‌های باستانی ایران است

شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی فرا رسیدن سال نو و عید نوروز را به ایرانیان و تمامی کسانی که این آیین باستانی را گرامی می‌دارند و در پاسداری آن می‌کوشند، شادباش گفت.

پیام نوروزی شهبانو فرح پهلوی: نوروز نماد پایداری ایران و پیوند ناگسستنی ایرانیان با فرهنگ و سنت‌های باستانی ایران است

در این نامه آمده است: نوروز نماد پایداری ایران و پیوند ناگسستنی ایرانیان با فرهنگ و سنت‌های کهن ایران است.

فرا رسیدن جشن باستانی نوروز را به هم میهنان عزیزم و به همه آنان که در سراسر جهان این آیین کهن را عزیز می دارند، به نقشو اهمیت آن در دوستی و همدلی و همزیستی مردم جهان می اندیشند، و در پاسداری آن می کوشند، صمیمانه شادباش می گویم

 فرح پهلوی: این آیین کهن در کنار مردم ایران از فراز و فرودهای تاریخ گذر کرده

شهبانو فرح پهلوی ادامه داد: این آیین کهن در کنار مردم ایران از فراز و فرودهای تاریخ گذر کرده، ناهمواری‌های تاریخ را تاب آورده، و راز ماندگاری ایران و شکوه ایران را به به برگ‌های تاریخ سپرده است.”

شهبانو فرح پهلوی در پایان پیام خود با نوروز گفت که او نیز مانند ایرانیان نوروز را جشن می گیرد که «رستاخیر طبیعت و رویش و برآمدن شاخه هایی است که فردای روشنی را نوید می دهد».