پیام فرح پهلوی در روز جهانی زن چیست؟
پیام فرح پهلوی در روز جهانی زن چیست؟

پیام فرح پهلوی در روز جهانی زن: زنان ایران در نخستین خط مبارزه برای به دست آوردن آزادی و حقوق خود هستند.

پیام فرح پهلوی در روز جهانی زن چیست؟

در روز جهانی زن، شهبانو فرح پهلوی در یک بیانیه نوشت که در حالی که این روز فرا رسیده است، زنان ایران در نخستین خط مبارزه برای به دست آوردن آزادی و حقوق خود هستند.

او افزود که به همراه یاد زنان جانباخته، گرامی می‌دارم و هم درد زنان آسیب‌ دیده، در بند، مادران سوگوار و همه زنان آزادی‌ خواه کشورمان هستم.

روز جهانی زن

روز جهانی زن، در تاریخ ۸ مارس هر سال برگزار می‌شود و به منظور گرامیداشت دستاوردهای زنان، افزایش آگاهی درباره تبعیض و نابرابری جنسیتی و تسهیل راهبردهایی برای ایجاد برابری جنسیتی در جامعه توسط سازمان ملل متحد تعیین شده است.

این روز، بر اساس تاریخچه‌ای طولانی در تلاش برای افزایش برابری جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در سراسر جهان است. در زمانی که زنان در جامعه به دلیل جنسیت خود با محدودیت‌ها و تبعیض مواجه هستند، نیاز به تعیین یک روز ویژه جهت گرامیداشت و حمایت از آنان احساس می‌شود.

در سال ۱۹۰۸ در شهر نیویورک گردهمایی ۱۵ هزار زن در خواست برابری حقوقی، کار و رای دادن با احترام از مردان داشتند که به کمک این تظاهرات در سال ۱۹۱۰ در کنفرانس بین‌المللی زنان در کپنهاگ، ایده ایجاد روز جهانی زن برای پویش حقوق زنان مطرح شد.

این روز به منظور گرامیداشت دستاوردهای بزرگ زنان در سطح جهان و همچنین نشان دادن نیاز به برابری جنسیتی در سراسر جهان برگزار می‌شود.