فرح پهلوی
پیام فرح پهلوی در حمایت از زنان ایرانی

پیام فرح پهلوی در حمایت از زنان ایرانی؛ شهبانو فرح پهلوی امروز یکشنبه در بیانیه ای رفتار حکومت ایران در خصوص دستگیری دسته جمعی فعالان حقوق بشر و مدنی در ایران را محکوم کرد.

پیام فرح پهلوی در حمایت از زنان ایرانی

شهبانو فرح پهلوی در بیانیه ای رفتار حکومت ایران در خصوص دستگیری دسته جمعی فعالان حقوق بشر و مدنی در ایران را محکوم کرد.

شهبانو فرح پهلوی با اشاره به رفتار خشن ماموران گشت ارشاد در راستای «امر به معروف و نهی از منکر» با مخالفان حجاب اجباری در روزهای اخیر گفت: روزی نیست که خبر و تصویر حمله به زنان و سلب حقوق آنها روح و روان هر ایرانی شریف را نیازار.

بیانیه شهبانو فرح پهلوی به مناسبت دستگیری‌های اخیر ایران

وی تاکید کرد: اراده و شجاعت مدنی مردان و زنان ایرانی از قدرت سرکوبگران بزرگتر بیشتر و قوی تر است.

شهبانو فرح پهلوی افزود: می‌دانم در شرایط کنونی حاکمان کشورمان به جای شکوفایی در توانایی‌های منحصربه‌فرد زنان، بی‌عدالتی، آزار و تحقیر را افزایش داده‌اند و به جای قدردانی از هنرمندان محترم در داخل و خارج از کشور، مورد احترام هستند، آنها را به زندان انداختند و چون پاسخی به مطالبات فعالان سیاسی، کارگران، معلمان، بازنشستگان بگیران وو دیگر اقشار و اصناف ندارند را زندانی یا سرکوب شده اند، اما اراده مدنی و شجاعت زنان و مردان کشورمان از قدرت سرکوبگران بزرگتر و قوی‌تر است.