پیام شیرین عبادی به بهاره هدایت چیست؟
پیام شیرین عبادی به بهاره هدایت چیست؟

شیرین عبادی، کنشگر اجتماعی، فعال حقوق‌ بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در چهاردهمین روز از اعتصاب غذای بهاره هدایت، با انتشار یادداشتی از او خواست به اعتصاب غذا پایان دهد.

شیرین عبادی به بهاره هدایت چه گفت؟

بهاره هدایت روز سه‌ شنبه ۲۰ شهریور بعد از سیزده روز اعتصاب غذا به‌ دلیل وخامت حال جسمی او به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شد، اما از دریافت سرم و شکستن اعتصاب غذا سر باز زد.

شیرین عبادی در این نامه با اشاره به گذشت ۱۴ روز از این اعتصاب غذا، خطاب به بهاره هدایت نوشت: راهی که پیش‌گرفته‌اید، نشان از تعهد شما به آزادی‌خواهی و میهن‌دوستی و عدالت‌طلبی است. شما و سایر عزیزان دربند ما چشم و چراغ مبارزه‌ علیه استبداد و حکومتی هستید که به‌ درستی آن را توتالیتر نامیدید. حکومتی که که ثابت کرده جز دشمنی، رابطه‌ی دیگری با مردمش ندارد.

ج.ا خواهد رفت، شما باید بمانید

خانم عبادی اراده بهاره هدایت را پولادین توصیف کرده و نوشته است: اراده‌ پولادین شما، بسیار استوارتر از ستون‌های از همیشه بی‌رمق‌تر استبداد در کشورمان است.

ادامه داد: به عنوان یک هم‌وطن، و کسی که رنج‌های بی‌شماری به‌ واسطه‌ نظام ضد انسانی متحمل شده و همواره قدرت شما را در مبارزات آزادی‌خواهانه ستوده است، از شما خواهش می‌کنم به اعتصاب غذای خود پایان دهید.

عبادی به نگرانی خانواده‌های دادخواه و دیگر زندانیان هم‌بند بهاره هدایت و نامه‌هایی که از سوی جامعه سیاسی و مدنی ایران برای درخواست شکستن اعتصاب غذا به او نوشته شده نوشت: ما همه نگران ایران هستیم. ج.ا خواهد رفت. شما باید بمانید.