پیام شهبانو فرح پهلوی در سالگرد مهسا امینی چیست؟
پیام شهبانو فرح پهلوی در سالگرد مهسا امینی چیست؟

شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی به مناسبت سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و “دیگر جان‌باختگان راه آزادی” خواستار اتحاد “برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن زندگی آزادی” شد.

پیام شهبانو فرح پهلوی در سالگرد مهسا امینی چیست؟

پیام شهبانو فرح پهلوی دیروز شنبه ۱۸ شهریور منتشر شد. مهسا امینی را دختر ایران که او را برای ابتدایی‌ترین حق زندگی‌اش کشتند خواند و گفت که بعد از کشته شدن مهسا، زخمی قدیم سر باز کرد تا زن و مرد یک ملت، از هر جای این سرزمین، یک‌ دل و یک ‌صدا شوند و از زن، زندگی، آزادی بگویند.

شهبانو فرح پهلوی از مهسا امینی به عنوان معرف تمام کسانی که در ۴۴ سال گذشته، قدم به قدم پیش رفتند تا استبداد دینی را عقب برانند و عقب‌‌ماندگی‌های تاریخی وطن‌شان را جبران کنند و آن را دوباره بسازند یاد کرد و نام‌‌های جان‌‌باختگان را “شناسنامه‌ ایران” دانست.

او ضمن همدردی با خانواده‌های دادخواه قربانیان که تحت فشار و آزار فزاینده رژیم ج.ا قرار دارند، گفت: این درد مشترک، پیمان ما برای رسیدن به درمان مشترک است.

شهبانو فرح پهلوی در این پیام همچنین از همه نیروهای نظامی و انتظامی میهن‌‌پرست خواست که به وظیفه انسانی و میهنی خود عمل کنند و حافظ جان هم‌‌میهنانشان در مقابل سرکوبگران باشند. او همچنین خواستار اتحاد برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن زندگی آزادی شد و ابراز امیدواری کرد که نور بر تاریکی پیروز شود.