پیام شهبانو فرح پهلوی در آستانه فرا رسیدن نوروز؟
پیام شهبانو فرح پهلوی در آستانه فرا رسیدن نوروز؟

پیام شهبانو فرح پهلوی در آستانه فرا رسیدن نوروز؟؛ شهبانو فرح پهلوى، نوروز را نشانه‌ای از پایداری، تداوم و هویت ملی و پیام‌آور پیروزی راستی بر دروغ دانست.

پیام شهبانو فرح پهلوی در آستانه فرا رسیدن نوروز؟

در پیام صوتی منتشر شده در آستانه نوروز، شهبانو فرح پهلوى، با گرامی‌داشت یاد کسانی که در رویارویی با نیروهای توحش و تاریکی جان باختند، نوروز را نشانه‌ای از پایداری، تداوم و هویت ملی و پیام‌آور پیروزی راستی بر دروغ دانست.

در پیام صوتی منتشر شده در آستانه نوروز، شهبانو فرح پهلوی، با گرامی‌داشت یاد کسانی که در رویارویی با نیروهای توحش و تاریکی جان باختند، نوروز را نشانه‌ای از پایداری، تداوم و هویت ملی و پیام‌آور پیروزی راستی بر دروغ دانست.

شهبانو فرح پهلوی در این پیام صوتی، اشاره کرد به اینکه نوروز، پیام‌آور شادی و امید است، اما این سال در شرایطی برگزار می‌شود که ملت ایران در سوگ از دست رفتگان خود است. او به صدها زن و مرد جوان، دختران و پسران نوسال با شعار زن زندگی آزادی که در رویارویی با نیروهای توحش و تاریکی جان باختند، اشاره کرد و نام و یاد آنها را در لوحه تاریخ ایران‌زمین جاودان دانست.

پیروزی نور بر تاریکی

شهبانو فرح پهلوی همچنین به مادران و داغداران آنها، هزاران ایرانی آزادی دربند و نوجوانانی که در مدارس ایران مسموم شده‌اند، فکر می‌کند و به میلیون‌ها هم‌میهن در تلاش معاش که قربانی توحش و بی‌کفایتی زمامداران نظام کنونی هستند و ساعت تحویل سال را در سکوت خواهند گذراند.

در عین حال، شهبانو فرح پهلوی نوروز باستانی را نشانه پایداری، تداوم، هویت ملی و پیام‌آور پیروزی راستی بر دروغ دانسته و آن را با جان و دل ارج می‌گذارد.

نهایتاً، شهبانو فرح پهلوی با تأکید بر “پیروزی نور بر تاریکی”، به مردم ایران خطاب کرده و آرزو کرده که نوروزشان فرخنده باد و به امید آزاد