شاهزاده رضا پهلوی
پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت روز کارگر: زندگی شرافتمندانه، حق شماست

پیام شاهزاده رضا پهلوی: در روز جهانی کارگر، به همه زحمتکشان و مزدبگیران ایرانی به ویژه آنها که برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه در ایران آزاد و آباد اعتراض و اعتصاب می‌کنند، درود می‌فرستم.

https://twitter.com/PahlaviReza/status/1520485469057867777?s=20&t=q-LZgtgXii5EaHwobDD4SA

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر، تداوم اعتراضات کارگران و معلمان در ماه‌های اخیر را «نشانه‌ای بیداری روح حق‌طلبی» در این قشر از جامعه توصیف کرد.

به گفته شاهزاده رضا پهلوی، «این حق در پیوند با ایران آزادیخواهانه، اعتراضات کارگران و معلمان را به مطالبات سایر اقشار جامعه ایران اعم از دانشجویان، زنان و فعالان سیاسی و مدنی گره زده و جنبش‌های مختلف اعتراضی را در خیابان به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است.»

.شاهزاده رضا پهلوی: ایران از آواز شما پرخروش می‌شود

وی هشدار داد که جمهوری اسلامی در کنار بازداشت و برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری و معلمان، به دنبال جداسازی اعتراضات صنفی و سیاسی است و تلاش جمهوری اسلامی برای تفرقه‌انگیزی را محکوم می کند.

شاهزاده رضا پهلوی زندگی شرافتمندانه را حق کارگران و معلمان ایران دانست و نوشت: امنیت شغلی و زندگی حق شماست.اعتراض به دزدی و چپاول بی پایان این رژیم از جیب مردم ایران حق شماست. .برایتان در راهی که در پیش گرفته‌اید، پیروزی آرزو می‌کنم.

وی در پایان پیام خود نوشت: «بدانید که ایران از آواز شما پرخروش می‌شود و ملت به شما به چشم تحسین و آفرین می‌نگرد.