شاهزاده رضا پهلوی
پیام شاهزاده رضا پهلوی به معترضان: بدانید که تنها نیستید

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدئویی خطاب به معترضان در ایران گفت: «بدانید که تنها نیستید، من و خیلی‌های دیگر در سراسر جهان صدای شما هستیم و خواهیم بود.

پیام شاهزاده رضا پهلوی به معترضان: بدانيد که تنها نیستيد

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدئویی خطاب به معترضان در ایران گفت: «بدانید که تنها نیستید، من و خیلی‌های دیگر در سراسر جهان صدای شما هستیم و خواهیم بود. وى افزود: «یکصدایی ما از همه چیز مهم‌تر است تا روزی که پیروز شویم و آینده بهتری با هم بسازیم.».

شاهزاده رضا پهلوی با صدور پیامی تصویری خطاب به شهروندان معترض در سراسر ایران به ویژه ساکنان استان های خوزستان، چهارمحال، بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، حمایت خود را از اعتراضات مردم ایران در سراسر کشور اعلام کرد.

شاهزاده رضا پهلوی: در این لحظات حساس مهم‌ترین مسئله، یک‌صدایی و اتحاد ما است

شاهزاده رضا پهلوی گفت: در روزهای گذشته همه ما شاهد تلاش‌ها و فداکاری های هموطنانمان هستیم، بدانید که شما تنها نیستید و همه ما و بسیاری دیگر در کنار شما هستیم و صدای شما در سراسر جهان خواهیم بود. تا همگان بدانند که هم‌اکنون خواست عمومی مردم ایران چیست؟

وی افزود: در این لحظات حساس مهم‌ترین مسئله، یک‌صدایی و اتحاد ما است تا روزی که پیروز شویم و آینده بهتری را با هم بسازیم. همدردی خود را با تمامی خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، از صمیم قلب ابراز می‌کنم.