پیام خامنه‌ای به گروه‌های مختلف سیاسی؛ نق نزنند
پیام خامنه‌ای به گروه‌های مختلف سیاسی؛ نق نزنند

پیام خامنه‌ای به گروه‌های مختلف سیاسی؛  علی خامنه‌ای در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف جمهوری اسلامی، انتقاد از بی کفایتی دولت در حل مشکلات مردم را نق زدن توصیف کرد و خواستار عدم انتقاد گروه های مختلف سیاسی از دولت شد.

پیام خامنه‌ای به گروه‌های مختلف سیاسی؛ نق نزنند

خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه به اقشار و گروه‌های مختلف مردم و فعالان اشاره کردند و گفتند: « فعال سیاسی می‌تواند نقش‌آفرینی کند، البته فعالیت سیاسی شامل نشستن و یافتن نقطه ضعف در دولت یا دستگاه‌های دیگر و تمسخر و بزرگ‌نمایی آن در فضای مجازی نیست.

وی افزود: فعالیت سیاسی به معنای توصیف فضای سیاسی جهان و منطقه و تبیین اهداف دشمنان و جهت گیری دوستان است.

مقامات جمهوری اسلامی از جمله خامنه‌ای از آغاز قیام سراسری علیه حکومت، این قیام را به “دشمنان” جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای کشور نسبت دادند.

!انتقاد در این حوزه ناشی از نگاه ارتجاعی

خامنه‌ای اگرچه به وجود بحران‌هایی مانند «گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی» اذعان داشت، اما انتقاد در این حوزه را ناشی از «نگاه ارتجاعی» دانست.

وی گفت: با نگاه ارتجاعی به نقاط ضعف به این نتیجه می رسد که هیچ فایده ای ندارد و کاری نمی توان کرد، بنابراین باید دست به دست هم دهیم یا نِق بزنیم و ضعف ها را با صدای بلند مطرح کنیم و حتی مانند برخی‌ها اصل انقلاب و جمهوری اسلامی را انکار کنیم.»