پلمب شدن
پلمب شدن دفتر خامنه‌ای در باکو

پلمب شدن دفتر خامنه‌ای در باکو؛ خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت کشور جمهورى آذربایجان نوشت دفتر خامنه ای در باکو به عنوان یکی از مراکز گسترش کرونا شناسایی و بسته شد.

 دفتر نمایندگی علی خامنه ای در باکو بسته شد؛ این دفتر به عنوان کانون گسترش کرونا در آذربایجان شناخته شد

پلمب شدن دفتر خامنه‌ای در باکو

دفتر خامنه ای در باکو به عنوان یکی از مراکز گسترش کرونا شناسایی و بسته شد

وزارت کشور آذربایجان به اینترفاکس گفت ؛ دفتر اوجاگ نجات، نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آذربایجان ، پس از تحقیقات پلیس در باکو بسته شد. آنها توضیح دادند که او در قرار دارد که به عنوان کانون عفونت کرونا شناخته شده است.

وزارت کشور آذربایجان گفت: “پلیس پس از بازرسی در محل ، فعالیت این دفتر را که در ساختمان مسجد حسینیه واقع شده است متوقف کرد.”

افزایش تنش بین ایران و آذربایجان

مسجد و دفتر نمایندگی خامنه‌ای در باکو به‌دستور مقامات جمهوری آذربایجان تعطیل شد.

این وزارتخانه افزود که مسجد یکی از بسیاری از آدرس های شیوع اخیر ویروس کرونا بوده و فعالیت های آن به حالت تعلیق درآمده است. این مورد توسط سرویس اپیدمیولوژیک در حال بررسی است.

ناظران معتقدند که تعطیلی پاسخی به تهدیدهای اخیر علیه جمهوری آذربایجان از سوی رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی است.