حسن نوروزی
پس از اعتراف خود به دست داشتن در کشتار آبان ٩٨؛ دفتر حسن نوروزی به آتش کشیده شد

پس از اعتراف خود به دست داشتن در کشتار آبان ٩٨؛ دفتر حسن نوروزی به آتش کشیده شد؛ تعدادی از مبارزان ناشناس شب گذشته دفتر ارتباطات مردمی حسن نوروزی نماینده مجلس در رباط کریم را به آتش کشیدند.

 دفتر احسن نوروزی به آتش کشیده شد

پس از اعتراف حسن نوروزی به دست داشتن در کشتار آبان ٩٨؛ امروز تعدادی از مبارزان ناشناس شب گذشته دفتر ارتباطات مردمی حسن نوروزی نماینده مجلس در رباط کریم را به آتش کشیدند.

پس از اعتراف خود به دست داشتن در کشتار آبان ٩٨؛ دفتر احسن نوروزی به آتش کشیده شد

این اولین واکنش مبارزان مدافع خانواده جانباختگان آبان به این نماينده مجلس است.

او پیش از این در مصاحبه ای که در آن به دست داشتن خود در کشتار آبان ٩٨ درباره برگزاری دادگاه این جنایت اعتراف کرده بود، و گفته بود:

“یکی از آن‌هایی که شلیک کرد، من بودم، حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟”

 اعتراف حسن نوروزی به دست داشتن در کشتار آبان ٩٨

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، در پاسخ به «دادگاه مردمی آبان» با بیان اینکه یکی از افرادی بود که در تظاهرات آبان به «مردم» شلیک کرد، و با زیر سوال بردن عدالت برای قربانیان این حادثه افزود: حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟!

به گزارش پایگاه خبری دیدهبان، نوروزی روز یکشنبه ۲۳ آبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از شلیک‌کنندگان به معترضان آبان ۹۸ بوده و به گفته او، دادگاهی وجود ندارد که او را محاکمه کند.