حسن ایرلو

علی ایرلو، پسر حسن ایرلو سفیر سابق جمهوری اسلامی نزد حوثی‌های یمن، رازهای جدیدی درباره پدرش فاش کرد و از برنامه تهران برای برافروختن ویرانی و جنگ در یمن خبر داد.

علی ایرلو، پسر حسن ایرلو، سفیر سابق ایران نزد حوثی‌ها، بر اساس اظهارات خود به یکی از سایت‌های خبری، به وجود برنامه درازمدت تهران برای نفوذ و برافروختن جنگ و ویرانی در یمن اذعان کرد.

پسر سفیر سابق اظهار داشت: «پدرم نگاه بلندبینانه ای که داشتند، ایشان ۸ سال پیش یکسری از جوانانی که آمادگی داشتند داخل ایران بیایند و تحصیل کنند را آوردند و در دانشگاه های دولتی تحصیل کردند».

وی افزود: «بعد که وارد یمن شدند دانشگاه آزاد واحد صنعاء را راه اندازی کردند. و همان کسانی که ۸ سال پیش در دانشگاه دولتی تحصیل می کردند، امروز در دانشگاه آزاد واحد صنعاء استاد دانشگاه هستند».

علی ایرلو همچنین تاکید کرد: «یمن یک بعد تاریخی دارد که آن هم اصلیت آنها ایرانی است، یعنی تاریخ گذشته آنها به مردم ایران بازمی گردد».

شایان ذکر است که سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، فاش کرد که جمهوری اسلامی افراد مجرب نظامی خود را به یمن، لبنان، عراق و سوریه اعزام کرد.

اظهارات سردار شکارچی جنجال برانگیخت زیرا مقامات جمهوری اسلامی بیش از یک بار ارسال تجهیزات نظامی به یمن را رد کرده اند.