پروانه سلحشوری
پروانه سلحشوری : صدا و سیمای (نظام) هیچ محبوبیتی در میان مردم ندارد

پروانه سلحشوری : صدا و سیمای (نظام) هیچ محبوبیتی در میان مردم ندارد، پروانه سلحشوری ، نماینده سابق مجلس گفت : ” صدا و سیمای هیچ محبوبیتی در میان مردم ندارد ، 70٪ مردم ماهواره دارند ، به هر حال چه باشد. بودجه صدا و سیما را افزایش دهیم یا جمع آوری ماهواره ها تاثیری ندارد.

 صدا و سیمای (نظام) هیچ محبوبیتی در میان مردم ندارد

پروانه سلحشوری ، نماینده سابق مجلس گفت : ” صدا و سیمای هیچ محبوبیتی در میان مردم ندارد ، 70٪ مردم ماهواره دارند ، به هر حال چه باشد. بودجه صدا و سیما را افزایش دهیم یا جمع آوری ماهواره ها تاثیری ندارد.

وی افزود ، “دولت با استفاده از مواضع خود در تلاش است شیوه زندگی را به مردم القا كند ، این امر باعث می شود مردم با حاكمان مخالفت كنند ، مردم هرگز تحت حاكمیت قرار نمی گیرند و حاکمیت مجبور است مدام با بخش‌های مراقبتی و نظارتی کار را برای خود و دیگران سخت‌تر کند. ”

مردم سبک زندگی که حاکمیت می خواهد را نپذیرفته اند

سلحشوری نماینده مجلس دهم: مردم سبک زندگی مورد نظر دولت را قبول نکردند. این باعث درگیری شده است.

در تبلیغات رسمی ، زنان را عملاً وسیله خانواده می دانیم و این زن است که باید به مرد خدمت کند.

این تفکر ممکن است در در زمانی جواب می داد ، اما امروزه با توجه به سطح دانش زنان ، عرصه فعلی فضایی نیست که این دیدگاه بتواند پاسخ دهد و خانواده سالم را ارتقا بخشد.

متأسفانه تفسیرهای رسمی دولت از شیوه زندگی مردم متفاوت است و این فاصله مشکلاتی را ایجاد کرده است.