مادر نوید افکاری
پدر و مادر نوید افکاری بازداشت شدند!

پدر و مادر نوید افکاری بازداشت شدند؛ ۱۵ مامور امنیتی با توهین‌ و کتک، پدر و مادر نوید افکاری را در حالیکه پدر نوید بر روی زمین افتاده بود بازداشت کردند.

پدر و مادر افکاری بازداشت شدند!

١۵ مامور امنیتی پدر و مادر نوید افکاری را بازداشت کردند

 طبق اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی؛ ۱۵ مامور امنیتی با توهین‌ و کتک، پدر و مادر نوید افکاری را در حالیکه پدر نوید بر روی زمین افتاده بود بازداشت کردند.

پدر نوید ۶۵ سالش است

چرا پدر و مادر نوید بازداشت شدند؟

به گفته فعالان شبکه های اجتماعی، پدر و مادر نوید افکاری به دلیل حمل کیک کوروش بزرگ بازداشت شدند.

سعید افکاری عزیز؛ برادر جاویدنام جهان‌پهلوان نوید افکاری از دستگیری و بازداشت پدر و مادر گرامی خود در روز کوروش بزرگ در حالیکه کیک تولدی با نقش کوروش همراه خود داشتند توسط حدود ۱۵ مزدور امنیتی خبر داد.

در سالروز تولد کوروش، پدر و مادرم در حالیکه کیک تولدی با نقش کوروش همراه خود داشتند توسط حدود ۱۵ مزدور امنیتی بازداشت شدند.

پدر و مادر نويد افكارى بعد از حدود ۱ ساعت و نیم آزاد شدند

پدر و مادرم بعد از حدود ۱ ساعت و نیم آزاد شدند. عکس‌های نوید، کیک روز کوروش و ماشین پدرم را گرفته‌اند.