دادگاه مردمی آبان
پخش زنده دادگاه مردمی آبان؛ جسد برادرم را در ازای تعهد برای مصاحبه نکردن تحویل دادند!

جسد برادرم را در ازای تعهد برای مصاحبه نکردن تحویل دادند؛ شاهد شماره ۲۰۸ در دادگاه گفت که جسد برادرش چند روز پس از مرگ و با اخذ تعهد از خانواده به عدم مصاحبه با رسانه های خارجی تحویل داده شد 

جسد برادرم را در ازای تعهد برای مصاحبه نکردن تحویل دادند!

خواهر جان باخته آبان: جسد برادرم را در ازای تعهد برای مصاحبه نکردن تحویل دادند
شاهد شماره ۲۰۸ در دادگاه گفت که جسد برادرش چند روز پس از مرگ و با اخذ تعهد از خانواده به عدم مصاحبه با رسانه های خارجی تحویل داده شد و در این مدت صدا و سیما خواستار مصاحبه با آنها شد و قول می‌دادند که در صورت مصاحبه فرزندشان «شهید» اعلام می‌شود

روایت اين شاهد از قتل برادرش در اعتراضات آبان ۹۸. ماموران لباس شخصی در اورژانس بیمارستان اجازه نمیدادن مریضی را بفرستند اتاق عمل

کشتار آبان جنایت علیه بشریت بود

چهارمین روز از دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به پرونده کشتار معترضان آبان ۹۸ در لندن روز شنبه آغاز شد و در آغاز محاکمه رابرت هاینش، استاد حقوق بین الملل بشردوستانه در دانشگاه لایدن، گزارشی از تحقیق خود درباره کشتار آبان ارائه کرد..

رابرت هاینش گفت که او و همکارانش گزارشی درباره اعتراضات آبان تهیه کردند و به این نتیجه رسیدند که “جنایت علیه بشریت” در آبان ۹۸ مرتکب شده است.

وی ادامه داد: بر اساس یک تحقیق، شورای امنیت کشور دستور کلی تیراندازی مستقیم به معترضان را به شوراهای تامین استان را صادر کرد و این یک دستور کلی بدون ذکر مکان و موضوع خاصی بود.

همچنین بر اساس این تحقیقات، یکی از اساتید دانشگاه لایدن و همکارانش۹ نفر از مقامات ارشد و مردم محلی جمهوری اسلامی در کشتار معترضان نقش داشته و باید پاسخگو باشند.

به گفته هاینش، فرماندار شهرستان قدس یکی از این مقامات است.