وریا غفوری

وریا غفوری: به کسانی که به من توهین کردند می گویم: من وطن فروش و تجزیه طلب نیستم. یک جان دارم و هزاران بار فدای ایران می‌کنم.

پاسخ دندان شکن وریا غفورى به تندرو ها

یک جان دارم و هزاران بار فدای ایران می‌کنم.

وریا غفوری گفت: در چند روز گذشته یک سری حواشی پیش آمده بود که من کردستان را با واو نوشته بودم، فقط می خواهم این را به کسانی که از آن سوء استفاده می کنند بگویم. می خواهم بگویم که من وطن فروش و تجزیه طلب نیستم، من وطن فروش و تجزیه طلب نیستم. یک جان دارم و هزاران بار فدای ایران می‌کنم.

وی گفت: متأسفانه در چند روز گذشته حواشی زیادی به وجود آمد و من به کسانی که به من توهین کردند می گویم: من وطن فروش و تجزیه طلب نیستم. یک جان دارم و هزاران بار فدای ایران می‌کنم.

واکنش وریا غفوری به توییت رستم‌قاسمی وزیر راه

رستم قاسمی پیشتر به عکس منتشر شده از وریا غفوری واکنش نشان داده بود و با انتشار متنی مبنی بر ادعای تجزیه طلب بودن و «پا را از گلیم درازتر کردن» این فوتبالیست توییت کرده بود.

وریا غفورى: من نه وطن فروشم و نه تجزیه طلب یک جان دارم هزار بار فدای ایران میکنم.