تبریز
ولید فارس: همبستگی تبریز با اعتراضات اهواز و درک اهمیت لحظه تاریخی و زنجیر شدن شهرهای مختلف

واکنش ولید فارس به قیام مردم تبریز در دهمین روز قیام در ایران: همبستگی تبریز با اعتراضات اهواز و درک اهمیت لحظه تاریخی و زنجیر شدن شهرهای مختلف

همبستگی تبریز با اعتراضات اهواز و درک اهمیت لحظه تاریخی و زنجیر شدن شهرهای مختلف

روز شنبه ۲مرداد ، ولید فارس ، کارشناس سیاست خارجی ، در حمایت از اعتراضات مردم ایران در توئیتر نوشت: همبستگی تبریز با اعتراضات اهواز و درک اهمیت لحظه تاریخی و زنجیر شدن شهرهای مختلف

ولید فارس افزود: آذری های ایرانی در شمال غربی کشور اکنون در حال تظاهرات در همبستگی با اعتراضات اهواز در جنوب غرب کشور هستند.

جوامع مختلف ایرانی اهمیت لحظه تاریخی که پیش آمده را درک می‌کنند

جوامع مختلف ایرانی اهمیت لحظه تاریخی که پیش آمده را درک می‌کنند.
همانطور که اخبار را منعکس کردیم ، مجموعه ای از مناطق ایران به قیام اهواز و خوزستان پیوستند.

قيام تبریز برای همبستگی با اعتراضات خوزستان

عصر روز شنبه ، دوم مرداد ، گروهی از اهالی تبریز در اعتراض به اعتراضات خوزستان ، که وارد دهمین روز خود شده اند ، تظاهرات کردند.

بر اساس عکس ها و فیلم های منتشر شده در فضای مجازی ، تظاهرکنندگان در تبریز شعارهای “آذربایجان اویاقدیر ، خوزستان دایاقدیر” (آذربایجان بیدار است پشتیبان خوزستان است) و “هیهات من الذله»” (هرگز تن به ذلت نمی‌دهیم) “آذربایجان ، الاحواز” و “” اتحاد ، اتحاد»تظاهرات زده‌اند.