وضعیت زنان

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، انسیه خزعلی، اظهار داشت که ابراهیم رئیسی دستور داد تا برای تحقیقات درباره وضعیت زنان هزینه نکنیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده نشان داد که رئیس‌جمهور گفت هزینه کردن برای کارهای تحقیقاتی در مورد زنان کافی است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد که قوانین و اصلاحات در بحث های حقوقی و قضایی کافی است، و کشور نباید بیشتر برای تحقیق هزینه کند و صحنه کارهای اجرایی را خالی بگذارد.

اظهارات انسیه در جریان نشست هم اندیشی فعالان حوزه زنان و خانواده بود که در دفتر این معاونت برای بررسی برخی برنامه های عملیاتی در زمینه حقوق و وضعیت زنان برگزار شد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد که یکی از نکاتی که ابراهیم رئیسی از وی خواست، این بود که کارهای تحقیقاتی تکراری از جمله؛ نوشتن کتاب و مقاله را کنار بگذارد. 

شایان ذکر است که براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۱۳۹۱ گزارش مجمع جهانی اقتصاد اظهار داشت که جمهوری اسلامی رتبه ۱۲۷ از بین ۱۳۵ کشور را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد.

در حالی که سال ۱۳۹۸ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سرکوب مدافعین حقوق زنان در ایران را محکوم کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست دستگیری، بازداشت و آزار آنها را متوقف کنند.