وزیر دفاع

وزیر دفاع ایران، سرتیپ امیر حاتمی گفت که ستاد کل نیروهای مسلح برای پرداخت حقوق نیروهای مسلح و سربازان با کسری بودجه روبرو است.

سرتیپ حاتمی در پاسخ به سوال یکی از اعضای مجلس شورا در مورد عدم پرداخت حقوق استثنایی نیروهای مسلح در مناطق جنگی گفت: «ستاد کل نیروهای مسلح نمی تواند چنین حقوق هایی را پرداخت کند».

وی توضیح داد: «حداقل سالانه حدود ۶۰ هزار نفر در این مناطق داریم که باید اعتبار اضافی دریافت کنند و بار مالی برای آنها حدود هزار میلیارد تومان است».

  • نمی‌تواند بار مالی را تامین کند

وزیر دفاع ایران اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه می گوید که بودجه پول جداگانه ای برای پرداخت این حقوق ندارد و نیروهای مسلح باید آنها را از بودجه فعلی خود پرداخت کنند».

در همان زمان، وزیر دفاع اظهار داشت که ستاد کل نیروهای مسلح در اجرای کارهای جاری معمول مانند پرداخت حقوق، اداره نیروهای مسلح و حقوق سربازان کسری دارد و نمی تواند این بار مالی را تأمین کند.

وی همچنین تأکید کرد که بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توانایی پرداخت این بودجه کلان برای پرداخت حقوق سربازان را ندارد.

حاتمی همچنین از اعضای مجلس شورای اسلامی خواست تا به مسئله تأمین منابع برای برابری حقوق بازنشستگی که ضعف در بودجه سال ۱۴۰۰ است، رسیدگی کنند.