وزارت اطلاعات

قوه قضاییه ایران از تشکیل تیمی از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای تحقیق نشت افشای فایل صوتی ظریف خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه ایران، غلامحسین اسماعیلی، اظهار داشت که علاوه بر قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران نیز در تحقیق در پرونده صوتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، شرکت داشت.

امروز، سه شنبه ۲۱ اردیبهشت، اسماعیلی در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود توضیح داد: «پس از تشکیل پرونده ای در این زمینه در دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران، تیم های تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران توسط مرجع قضایی و ضابطین تشکیل شد».

  • گزارشی ارائه نشده

وی اضافه کرد که کار به خوبی تقسیم شده بود و برخی موارد به وزارت اطلاعات و برخی دیگر به اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محول شد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد که از دستور ممنوع‌الخروجی برای تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این پرونده صادر شده است.

وی همچنین توضیح داد که تاکنون حدود ۲۰ نفر احضار شده اند و از آنها بازجویی شده است تا از چگونگی افشای این پرونده از گروه دولت مطلع شوند.

غلامحسین اسماعیلی تاکید کرد: «نتایجی به دست آمده اما به لحاظ  لزوم دقت در این حوزه، کار تحقیقات ادامه دارد».

شایان ذکر است که پیش از این دادگستری از تشکیل پرونده برای پیگیری نشت این پرونده خبر داده بود و با دستور ممنوع‌الخروجی ۲۰ نفر از افراد مرتبط با آن را صادر کرد.