غزاله حسینی
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مدال برنز غزاله حسینی

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مدال برنز غزاله حسینی؛ غزاله حسینی وزنه بردار ۵۹ کیلوگرم ایران موفق به کسب مدال برنز در مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان شد كه میزبانی عربستان در حال برگزاری است.

غزاله حسینی در دوضرب برنز گرفت

غزاله حسینی در دوضرب برنز گرفت؛ غزاله حسینی وزنه بردار ۵۹ کیلوگرم ایران موفق به کسب مدال برنز در مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان شد

حسینی با رکورد ۷۴ یکضرب ، ۹۴ دوضرب و مجموع ۱۶۸ کیلوگرم را کسب کرد و در رده چهارم نوجوانان جهان چهارم شد و در دوضرب مدال برنز را کسب کرد.

غزاله حسینی وزنه‌بردار دسته ۵۹ کیلوگرم تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در کشور عربستان، مدال برنز دو ضرب گرفت.

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مدال برنز غزاله حسینی

غزاله حسینی در وزنه‌برداری نوجوانان جهان مدال برنز کسب کرد. باریکلا دختر

https://twitter.com/boiereihan/status/1446522194482405398?s=20

سیده غزاله حسینی دختر وزنه‌بردار ایران در دسته ۵۹کیلوگرم قهرمانی نوجوانان جهان، صاحب مدال برنز دوضرب شد. این نخستین مدال وزنه‌برداری دختران ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان است.

https://twitter.com/mehdimaleki1980/status/1446485231192711188?s=20

تاریخ سازی دختر نوجوان وزنه بردار ایران درعربستان غزاله حسینی در دو ضرب برنز گرفت

برای نخستین بار در تاریخ وزنه برداری ایران، خانم «غزاله حسینی» وزنه بردار ایران در مسابقات قهرمانی وزنه برداری نوجوانان جهان در جده عربستان 2021 در دوضرب مدال برنز را بر گردن آویخت!!!

https://twitter.com/MohamadiniaAli/status/1446500683134472196?s=20