واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به نام دختر نتیجه خمینی چیست؟
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به نام دختر نتیجه خمینی چیست؟

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به نام دختر نتیجه خمینی چیست؟؛ نتیجه روح‌الله خمینی، فرزند تازه متولدش را “ایران” نامگذاری کرد و واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت.

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به نام دختر نتیجه خمینی چیست؟

نتیجه روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار نظام فعلی در ایران، افرزندِ تازه‌متولدشده خود را «ایران» نامگذاری کرده. این تصمیم باعث واکنش‌های متعدد کاربران شبکه‌های اجتماعی گردیده است.

براساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، اخیراً احمد خمینی، فرزند حضرت آیت‌الله روح‌الله خمینی، خبر داده‌اند که یک دختر به دنیا آمده و نام او را “ایران” انتخاب کرده‌اند. این نام به همراه نام خانوادگی خمینی، به ترکیبی با نام “ایران خمینی” انجامیده است.

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی

این ترکیب نام‌ها واکنش‌های مختلفی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. یکی از کاربران به این ترکیب نامی اشاره کرده که راهنمایی محور قرن نوزدهم است و این انتخاب نام را “سمی‌ترین ترکیب قرن” توصیف کرده است.

مرتضی سرخ، یکی از کاربران سابق شبکه اجتماعی “ایکس” (قبلیاً توئیتر)، در یک پیام خود نوشته است: “احمد خمینی بچه‌دار شده و اسم بچه‌اش را ایران گذاشته؛ ایرانِ خمینی! آدم این اسم و فامیل کنار هم به گوشش می‌خورد و افسردگی می‌گیرد…”

سید احمد خمینی صاحب فرزند شده و اسمشم گذاشته ایران ، عجب طنز تلخی 
یه ایرانو میذاشتید برای ما بمونه

زیبایی میبینم …

پسر سیدحسن خمینی، سیداحمد، بچه دار شده است و اسم فرزندش را “ایران” گذاشته است! هرچه بگویم از موقعیت کمیک تراژیک این قضیه کاسته می‌شود.