مادر سارو قهرمانی
واکنش مادر سارو قهرمانی پس از احضار وی به پلیس امنیتی چیست؟

شیرین سلیمی مادر جاویدنام سارو قهرمانی، قربانی دی ماه ۹۶ پس از دریافت اطلاعیه به پلیس امنیت سنندج احضار شد.

 مادر جاویدنام سارو قهرمانی به پلیس امنیت احضار شد

شیرین سلیمی به پلیس امنیت سنندج احضار شد.

بنا به اطلاعیه واصله دلیل احضار خانم سلیمی دستور قضایی بوده و وی باید روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه در مجتمع انتظامی سنندج حضور یابد.

واکنش مادر سارو قهرمانی پس از احضار وی به پلیس امنیتی چیست؟

واکنش مادر سارو قهرمانی پس از احضار وی به پلیس امنیتى، این مادر دادخواه در واکنش به دریافت این احضاریه نوشت: چهار سال از قتل پسر بی گناهم می گذرد، کسی فریادرس من نبوده است،

من دادخواه خون های ناحق پسرم هستم. بعد از گذشت چهار سال، نیروی انتظامی که ابزار ظلم شما شده است، هنوز مرا رها نکرده است. ای کسانیکه ادعا می کنید. عدالت در این سرزمین می گسترانید، که می دانی مرا نیز با پسرم کشتید، جوابم را بده، به کجا پناه ببرم؟

درگذشت سارو قهرمانی در اداره اطلاعات شهرستان سنندج

جاویدنام سارو قهرمانی پس از شرکت در تظاهرات دی ماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج ربوده شد و ۱۰ روز بعد خانواده وی در بازداشت این سازمان از مرگ وی مطلع شدند.
پیکر این جانباخته راه آزادی ۲۳ دی ماه ۹۶ تنها با حضور پدر و مادرش سپرده شد.