واکنش علی کریمی به قوه قضائیه چیست؟
واکنش علی کریمی به قوه قضائیه چیست؟

علی کریمی در واکنش به سخنان محمدجعفر منتظری، نوشت: «ما هم به [تلاش برای رسیدن به] هدف‌مان، ادامه می‌دهیم.»

واکنش علی کریمی به قوه قضائیه چیست؟

علی کریمی ستاره دنیای فوتبال و یکی از حامیان اعتراضات کشور در ایران در واکنش به سخنان محمدجعفر منتظری، دادستان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ادامه کنترل قوه قضائیه بر: «کنش‌های رفتاری در سطح جامعه» نوشت «ما هم به [تلاش برای رسیدن به] هدف‌مان، ادامه می‌دهیم.»

و دادستان کل کشور روز شنبه در خصوص توقف فعالیت «گشت ارشاد» گفت: فعالیت این گشت ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شده بود، از همان‌جا نیز تعطیل شد.”

و محمدجعفر منتظری در جلسه موسوم به جهاد تبیین که با موضوع اعتراضات اخیر برگزار شد، در پاسخ به یکی از حاضران که علت تعطیلی گشت ارشاد را جویا شد، افزود: البته قوه قضاییه بر اعمال نظارت‌های خود را بر کنش های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد.»

گشت ارشاد تعطیل شد

دادستان کل کشور روز شنبه در خصوص توقف فعالیت «گشت ارشاد» گفت: فعالیت این گشت ربطی به قوه قضائیه نداشت و از همان‌جایی که در گذشته تاسیس شده بود، از همان‌جا نیز تعطیل شد.”

محمدجعفر منتظری در جلسه موسوم به جهاد تبیین که با موضوع اعتراضات اخیر برگزار شد، در پاسخ به یکی از حاضران که علت تعطیلی گشت ارشاد را جویا شد، افزود: البته قوه قضاییه نظارت‌های خود را بر کنش های رفتاری در سطح جامعه ادامه میده