نامه خیلی محرمانه

واکنش دولت جمهوری اسلامی در پی لو رفتن نامه خیلی محرمانه محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، درباره اجرای آزمایشی «طرح بازتوزیع یارانه بنزین» عجیب بود.

روز گذشته رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران تصویری از نامه محسن رضایی مبنی بر اجرای آزمایشی طرح ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای آن در سطح کشور منتشر کردند.

رضایی در نامه خود نوشت: ««مقرر شد طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها به شرح پیوست به صورت آزمایشی در جزیره قشم و کیش اجرا شود».

وی اضافه کرد: «هیات وزیران بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی طرح در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری کنند».

♦    صحیح نیست و سوء برداشت است!

معاون ابراهیم رئیسی در طی نامۀ خود تاکید کرد که لازم است دستگاه‌ های ذیربط، زیرساخت‌ های لازم سخت‌ افزاری و نرم‌ افزاری برای تعمیم طرح به کل جمهوری اسلامی را در مدت اجرای آزمایشی آن ایجاد کنند.

سخنگوی رسمی دولت ایران نیز به نوبه خود اعلام کرد که نامه خیلی محرمانه محسن رضایی در خصوص “طرح بازتوزیع یارانه بنزین” اشتباه گرفته شده است.

وی اظهار داشت که خبر گرانی بنزین صحیح نیست و سوء برداشت از نامه معاون اقتصادی دولت است.

سخنگوی رسمی دولت سیزدهم توضیح داد: «طرح ارائه سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودروها» با قیمت‌های فعلی به صورت آزمایشی در قشم و کیش اجرا می‌شود».